blogpalaczy.katowice.pl

Na http://blogpalaczy.katowice.pl/ pisali, że niby marihuana nie szkodzi nastolatkom. Były badania i takie tam. W sumie to jest dużo za i przeciw, czy szkodzi, czy nie. Ze stuprocentową pewnością nie szkodzi tak jak inne narkotyki stylu koka czy hera. To na tysiąc procent. Na 100% nie szkodzi tak jak alkohol – to także bezdyskusyjne. Zatem, jeśli badania wykazały, że młodym nie szkodzi to wówczas takim co dorastają zamiast butelki piwa trzeba dawać blanta. Tak będzie lepiej dla nich, na pewno według badań.

 

 

zielnyblog.warszawa.pl

Każdemu polecam blog o tematyce konopnej http://zielnyblog.warszawa.pl/. Tam teraz admin napisał, że według badań alkohol bardziej uszkadza mózg niż marihuana. Bez wątpienia Kobiety i mężczyźni co palą to wiedzieli o tym na pewno od dawna, bo po blanciku nie posiada kaców, sraczek czy ostrych bólów głowy jakie są w zdecydowanej większości przypadków po przepiciu. Skoro źle się po czymś czujesz na drugi dzień to wiadomo, że szkodzi. Zresztą, że alko „krzywdzi” mózg, to można się przekonać rozmawiając z pierwszym napotkanym na drodze żulem.

 

 

Uniwersalne wykorzystywanie balonów w dzisiejszych czasach

Balony znajdują różnorodne zastosowanie. Jedni wykorzystują je jako element reklamowy czy promocyjny, najczęściej wręczając je przechodniom czy klientom. Mowa tu oczywiście o firmach, które skupiają się na zdobyciu i pozyskaniu nowych klientów.

Inne zastosowanie balonów to dużych rozmiarów balony reklamowe, które są często odporne na warunki atmosferyczne, często również na przykład świecące, które przykuwają uwagę przechodnia, który staje się dla takiej firmy potencjalnym klientem. Balony też często wykorzystywane są jako element dekoracyjny i ozdobny. Każdej imprezie czy organizowanym bankietom towarzyszą balony i pięknie wykonane z nich ozdoby balonowe.

Takie dekoracje wykonane z balonów poprawiają wizerunek miejsca w którym się znajdujemy i cieszą oko. Jak już wcześniej wspomniano są one nieodzownym elementem bankietów, spotkań towarzyskich czy też firmowych, otwarć, rocznic, wystaw, pikników, akcji promocyjnych, bankietów czy nawet targach i innych organizowanych spotkaniach tego typu.

Dzięki możliwościach wykorzystania miejsce takich spotkań staje się ciekawsze, nabiera wyglądu i charakteru a także odpowiedniej atmosfery. Dodatkowo balony cieszą się jak już wspomniano dużym powodzeniem wśród reklamujących się firm. Staja się one zdecydowanie ciekawszą formą niż ulotki czy biuletyny reklamowe, które nie zawsze trafiają do odbiorców.

Balon natomiast jest bardziej widoczny i społeczeństwo chętniej sięga po niego, niż jak to się powszechnie mówi „kawałek ulotkowego papierka”. Balony takie dużą radość sprawiają szczególnie najmłodszym, a rodzice i starsi chętnie sięgają po nie właśnie dla swoich pociech. Bo czy uciekający w powietrze ozdobny i kolorowy balonik nie cieszy oczu każdego z nas?

Jak spisać testament?

Nadchodzi taki moment w życiu kiedy zaczynamy zastanawiać się co po naszym odejściu stanie się ze zgromadzonym przez nas majątkiem: samochodem, domem, kontem w banku. Najczęściej pierwsza myśl to: spiszę testament. I słusznie bo to wciąż najlepszy metodę na uporządkowanie naszych sprawa finansowych na wypadek śmierci.

Jakie i jak testamenty możemy sporządzić? Podstawowe to tzw. testamenty zwykłe tj. notarialny, własnoręczny i allograficzny. W małej liczbie przypadków sięga się do testamentów szczególnych tj. ustnego, podróżnego (sporządzony na polskim statku morskim albo powietrznym) i wojskowego.

Testament notarialny. Sporządzany jest w obecności notariusza w formie aktu notarialnego. Notariusz spisuje oświadczenie sporządzającego testament a potem głośno ją odczytuje. Następnie notariusz i sporządzający podpisują testament. Za testament notarialny trzeba zapłacić kilkadziesiąt, góra – sto kilkadziesiąt złotych. Jego oryginał przechowywany jest w kancelarii notarialnej.

Testament własnoręczny (tzw. holograficzny) Najłatwiejszy i najszybszy do napisania i pewnie dlatego najpopularniejszy. Sporządzający testament musi spisać go własnoręcznie na papierze. Taki testament nie ma możliwość być napisany na komputerze i wydrukowany. Nie można również użyć maszyny do pisania. Na końcu dokumentu wpisuje datę jego sporządzenia i podpisuje się (czytelnie). Bez podpisu testament własnoręczny jest nieważny. Taki testament można przechowywać w lokalu lub u notariusza (w tym drugim przypadku powinien o tym wiedzieć ktoś z rodziny albo któryś ze spadkobierców ażeby testament ujawniony został w odpowiednim momencie). Do spisania testamentu własnoręcznego nie są potrzebni świadkowie.

Testament allograficzny Konieczna będzie obecność świadków – dwóch i urzędnika(wysokiego rangą, bo uprawnienia do udziału w spisywaniu testamentu przysługują wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, staroście, marszałkowi województwa, sekretarzowi powiatu albo gminy oraz kierownikowi urzędu stanu cywilnego). Urzędnik w istnienia świadków spisuje końcową wolę chłopcy i dziewczęta, która ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie zrobić tego własnoręcznie. Następnie odczytuje testament. Jeśli nie posiada do niego zastrzeżeń osoba ta podpisuje go. Po nim podpisując się urzędnik i świadkowie. Na dokumencie musi się także odkryć data jego sporządzenia. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w tej formie. Pozostaje dla nich testament pisemny lub notarialny.

! Wszystkie te testamenty mają jednakową moc. Testament własnoręcznie jest tożsamo ważny jak notarialny.

Testament szczególny ustny. Sporządza się go jeżeli istnieje obawa bliskiej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Wówczas spadkodawca ma możliwość oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą:

 • spadkodawca i dwaj świadkowie albo

 • wszyscy świadkowie (np. gdy spadkodawca zmarł).

W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została tak stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli już przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe albo napotyka skomplikowane do przezwyciężenia przeszkody, sąd ma możliwość poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Testament szczególny podróżny. Podczas podróży na polskim statku morskim lub samolotem można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków; dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, powinno się w piśmiepodać przyczynę braku podpisu spadkodawcy. Jeżeli już zachowanie tej formy nie jest możliwe, można sporządzić testament ustny.

Testament szczególny wojskowy. Dostępny jest dla żołnierzy Sił Zbrojnych w czynnej służbie, pracowników cywilnych zatrudnionych w Siłach Zbrojnych, określonych osób cywilnych towarzyszących Siłom Zbrojnym oraz tym znajdujących się na obszarze pod wyłącznym zarządem organów wojskowych albo na jednostce pływającej Marynarki Wojennej lub na statku powietrznym należącym do Sił Zbrojnych. Istnieje wiele równoważnych form sporządzenia takiego testamentu przykładowo. w istnienia świadków lub poprzez oświadczenie złożone sędziemu wojskowemu.

Testamenty szczególne tracą moc z upływem 6 miesięcy od dnia ich sporządzenia, chyba że nastąpiła śmierć spadkodawcy. Zawieszenie terminu tyczy się okresu, w którym spadkodawca nie mógł sporządzić testamentu zwykłego.

Jak skutecznie prowadzić sklep internetowy?

Przez kilka lat jednym z najpopularniejszych koncepcji na własny zakład usługowy było założenie sklepu internetowego. Niestety rzeczywistość okazała się brutalna. Tysiące sklepów online tak szybko zniknęło, jak się pojawiło. Przyczyn porażek w wypadku działalności e-commerce jest przynajmniej kilka: nasilona konkurencja, presja na ceny i malejące marże, skończone dopłaty z Unii Europejskiej, szersze, ustawowe uprawnienia nabywców, co do możliwości zwrotu towarów, itd. Można tak jeszcze długo wymieniać. Ale chyba jednym z zasadniczych powodów zamknięcia wielu sklepów e-commerce był brak wystarczającego ruchu na nich. Bo od niego się wszystko zaczyna. Pierwszym pytaniem w e-handlu jest bowiem: jak produkować ruch?Potem dopiero, jak ten ruch skonwertować na zakupy? A następnie: jak zlojalizować nabywców, by wracali na witrynę?

E-commerce to nieco inny metodę patrzenia na klientów niż marketing tradycyjna. W znacznym stopniu jest to praca na liczbach i analiza danych z różnorakich źródeł. Zliczanie użytkowników, analiza wskaźników modyfikacji, badanie ROI poszczególnych źródeł ruchu, ocena zachowania kontrahentów, itd. Niemniej jednak wszystko to wymaga najpierw osiągnięcia adekwatnego ,trafficu”.

Sama ładna strona, podpięta pod nawet najnowocześniejszą platformę zakupową, nic nie pomoże bez stałych, adekwatnie dobranych źródeł pozyskiwania nabywców. Działania organiczne (bezkosztowe), oprócz nielicznym wyjątkami, nie są w stanie przyciągnąć tysięcy użytkowników. Za ruch na stronie trzeba płacić i to nie niedużo.

Generalnie odróżnia się kilka kategorii źródeł ruchu. Większość specjalistycznych sklepów on-line dąży do tego, żeby te źródła były w miarę (uwaga 2 trudne słowa) zdywersyfikowane i zoptymalizowane. W ten sposób zmniejsza się wahania w uzyskiwanych obrotach , a oprócz tego koryguje rentowność. Wyłącznie nieliczne e-sklepy decydują się na oparcie własnego biznesu/działalności/przedsiębiorstwa na jednym lub dwóch kanałach pozyskiwania kontrahentów.

Tam gdzie proces sprzedaży jest długi i bardziej złożony, wówczas bardziej opłaca się prowadzić zróżnicowane kampanie. Na dzień dzisiejszy poprzez Google Analytics można już śledzić ścieżki wielokanałowe, za poradą których poszczególni konsumenci docierali na stronę. W końcowym rozrachunku okazuje się w pewnych przypadkach, że istnieją grupy klientów, którzy zanim dokonali zakupu odwiedził określony sklep 4, 6,  10-krotnie, korzystając dodatkowo z laptopa, telefonu komórkowego i tabletu. Raz zaczynali własną sesję od strony produktowej, drugi raz od landing page, trzeci od strony głównej.

Poniżej przedstawiam główne sposoby pozyskiwania ruchu do sklepów on-line. Z całą pewnością za każdym z zaprezentowanych źródeł ruchu kryje się tysiące różnorakich technik optymalizujących. Bo dwie konkurencyjne witryny e-commerce, dysponujące tym samym budżetem na reklamę, mogą z całkowicie innym efektem korzystać z poszczególnych kanałów. Globalną sieć to miejsce, gdzie każda kwota reklamowa ma możliwość zostać ,spalona” momentalnie. A znalezienie sposobu pozyskiwania wartościowych przeklików jest dosyć niełatwe.

Źródła pozyskiwania klientów do sklepu internetowego

Silna marka.

Nieprzypadkowo zaczynam od tego ,oryginalnego” źródła ruchu. Niemniej jednak wiedzę praktyczną pokazuje, że sklepy ecommerce, które towarzyszą sieci sklepów stacjonarnych lub innej działalności offline, posiadają znacznie ułatwione działanie i lepsze wyniki. Posiadają więcej wejść bezpośrednich (wpisanie nazwy sklepu albo nazwy brandu w google), która odróżniają się jedną z najlepszych wskaźników konwersji i długości sesji. Jeżeli już wszyscy planując zakup towaru X i konstatują o danym sklepie – wtedy jest już z górki. Niemniej jednak na taki stan powinno się latami pracować.

Porównywarki cenowe.

Konsumenci porównywarek cenowych są już przeważnie w końcowym etapie własnego procesu zakupowego – wiedzą dokładnie czego szukają, dlatego odznaczają się jedną z większych współczynników konwersji. Jednak pozyskując ruch z tego źródła, ważny jest efekt skali. Wysokiej przeróbek towarzyszy również wysoki bounce rate (70-80%) – użytkownicy pojawiają się na bardzo krótko i jeżeli oferta im się nie podoba to szybko znikają. Bardzo trudno ich zatrzymać. Użytkownicy porównywarek cenowych są najmniej lojalnymi użytkownikami – liczy się dla nich oferta, a nie konkretny e-sklep. Zatem jeżeli już masz nadzieję, że przez agresywne rabatowanie zdobędziesz poprzez Ceneo, Skąpca lub Nokaut bazę klientów, która będzie do ciebie wracać – możesz się nieźle zdziwić. Co tu dużo mówić – porównywarki to walka cenowa – dlatego część firm z silną marką świadomie ograniczają swoją obecność w tym kanale.

Sieci afiliacyjne.

Mówiąc o afiliacji, posiadamy na koncepcji zwykle agencje, które agregują w osobistej spisie produktów/usług licznych wydawców, tj. strony internetowe WWW, na których można wykupić powierzchnię reklamową. Wydawcami są zarówno serwisy www, jak mniejsze fora lub blogi. Oddzielną kategorię stanowią strony agregujące specjalne okazje, promocje i kody rabatowe. W ofercie agencji afiliacyjnych znajduje się szereg usług: np retargeting lub również możliwość stworzenie dedykowanego skryptu afiliacyjnego dla wydawców.
Skuteczność działań afiliacyjnych zależy w ogromnym stopniu od kontekstu, w którym pojawia się reklama sklepu internetowego na witrynach wydawców. Można się domyślić, że konwersja z witryn z kuponami rabatowymi jest wysoka. Dokładnie tak samo, jak reklama na witrynach specjalizujących się w tematyce powiązanej z ofertą produktową sklepu. Jednak już typowo zasięgowa kampania displayowa wyróżnia się gorszymi wynikami. Wskaźnik odrzuceń na poziomie 90% nie jest rzadkością. Wiele takich przeklików ma możliwość być czysto przypadkowych. Są także agencje, które sprzedają duży ruch, który jest kompletnie nic nie warty. Dlatego traffic z sieci afiliacyjnych warto badać nieco szerzej. analiza przemian bezpośrednie oraz wspomaganych to absolutne minimum.

Ruch organiczny z wyszukiwarek internetowych.

W ostatnich latach Google poczynił dużo wysiłków, ażeby firmy za swoją obecność w wynikach wyszukiwania płaciły – oczywiście im, a nie firmom wyspecjalizowanym w SEO lub innym agencjom reklamowym. Stąd również ciągłe zmiany w sposobie wyświetleń rezultatów odnajdywania. Dzięki działaniom SEO nieustannie można podnieść własną widoczność w SERP-ach, ale wszystko uzależniony jest od nasilenia konkurencji i typu fraz, na które odbywa się SEO (ang. Search engine optimization). Jeżeli witryna posiada dobre i ciekawe, z perspektywy użytkownika, informacji (+ parę innych elementów UX, o których ma możliwość kiedyś napiszę) wówczas są większe szanse na ruch z organica. Z drugiej strony rośnie wówczas problem z jakością tego ruchu. Im więcej informacji, tym także więcej przypadkowego ruchu. Są frazy, na których jest wysoka konwersja, i te, na których jest żadna. Są hasła, na których jest wysoka konwersja bezpośrednia, a są też takie, które przyciągają użytkowników, którzy dopiero rozpoczynają spersonalizowane poszukiwania.
Ruch organiczny, praktycznie, nie jest darmowy – trzeba dużo pracy i nakładów, aby znaleźć się na odpowiednich pozycjach w wyszukiwarce.

AdWords.

W ramach działań CPC przez Google można wyróżnić kilka głównych kategorii ruchu, które posiadają całkowicie inną specyfikę:

 • pozycjonowanie stron na frazy związane z nazwą sklepu albo korporacji (ruch ten jest tożsamy do wejść bezpośrednich),
 • reklamy produktowe (tzw. PLA – Product Listing Ads), które coraz bardziej upodabniają się do porównywarek cenowych (także pod kątem ich skuteczności),
 • reklama na poszczególne frazy w wynikach wyszukiwania,
 • remarketing, czyli targetowanie reklamy do użytkowników, którzy odwiedzili wcześniej witrynę (wbrew pozorom nie zawsze się okazuje się opłacalne),
 • dynamiczne reklamy w wyszukiwarce (DSA),
 • promocja displayowa w sieci reklamowej google.

O reklamie w AdWordsach napisano niejedną książkę. O skuteczności tego źródła ruchu w dużej mierze decyduje umiejętność analizy danych i zamienienia wniosków w odpowiednią konfigurację kampanii. AdWordsy bardzo tanie nie są. A tajemnicą poliszynela jest fakt, iż dość dużo firm (przedsiębiorstw, działalności jednoosobowych, spółek) mocno przepłaca za spersonalizowane działania na tej platformie. Posiadają błędnie skonfigurowane albo źle opracowane kampanie.

Adresy www z innych stron (tzw. referrale).

Zdobywanie linków z innych stron to jeden z kluczowych działań SEO. Niemniej jednak zazwyczaj zewnętrzne adresy www mają także bezpośrednie przełożenie na marketing. Jeżeli sklep e-commerce para się dystrybucją produktów innych marek, wówczas bardzo wartościowe są przekliki ze stron producentów. W kolejnej kolejności liczą się linki umieszczona na branżowych blogach i forach. Sposobności linkowań jest dużo, ale również ilość pracy wymaganej, aby uzyskać wartościowe ,referrale” jest jeszcze większa. W ostatnich latach najpopularniejszą metodą jest content sprzedaż, niemniej jednak tego typu funkcjonowania wymagają sporych nakładów. Aby referrale miały wpływ na wyniki sklepu, wtedy do strony powinno kierować z kilkaset linków z różnorakich witryn i co miesiąc powinny być dodawane kolejne. Pojedyncze linkowania nic nie zmieniają.

Newsletter.

Znakomita baza mailingowa to zasób unikalny i niezmiernie cenny. Budowa jej zajmuje lata, ale po osiągnięciu pewnego progu (dla części stron jest to kilka tysięcy, dla innych 50 tys.) przynosi ona stały miesięczny dochód. Przekliki z newslettera odróżniają się jednymi z lepszych wskaźników jakościowych. W końcu są to użytkownicy, którzy znają konkretny sklep i są zainteresowani jego ofertą. Odrębnym tematem jest jednak umiejętna polityka w zakresie prowadzenia akcji email marketingowych na osobistej podstawie. Wręcz dobrą podstawę można w parę tygodni zrujnować.

Zewnętrzne bazy mailingowe.

W tym przypadku nie ma żadnej reguły odnośnie funkcjonalności akcji, zdarzają się bazy dobre, które generują zakładaną modyfikację, jak również bardzo złe – gdzie kampania email marketingowa kończy się całkowitą porażką. Tak de facto przenigdy ex-ante nie jesteśmy w stanie określić jakości bazy. Deklaracje firm/działalności jednoosobowych/przedsiębiorstw je udostępniających są zawsze obiecujące, ale praktycznie bywa różnie. Dobre bazy są drogie i niełatwe w zdobyciu. Co jest tanie i łatwe do kupienia posiada zwykle marną jakość.

Social media.

Dla wielu sklepów online social media to kanał, w którym pojawia się chyba największa rozbieżność w gronie oczekiwaniami a rzeczywistością. Mówiąc wprost, w wypadku standardowego e-commerce media społecznościowe słabo konwertują w sposób bezpośredni. Można tam zdobywać zasięgi (ze 100% pewnością płatne, bo z organicznymi coraz dużo trudniej) i zwiększać rozpoznawalność marki, ale niewielu sklepom udaje się przemienić polubienia w regularnych kontrahentów. Kampanie displayowe zachęcające do zakupu kończą się w ogromnej liczbie przypadków bardzo słabymi wynikami. Kolejne moduły komercyjne dodawane poprzez Facebooka też nie generują jeszcze istotnej modyfikacji w przyrównaniu do ich kosztów. Łatwo to wytłumaczyć – użytkownik wędrujący po social mediach nie myśli o robieniu zakupów.

Funkcjonowania offline.

Jak już wspomniałem, jeżeli już e-commercowi towarzyszy sieć sklepów stacjonarnych, wtedy jest to bardzo duże doradztwo. Jednakże jeżeli sklep ,stricte przez Internet” próbuje pozyskiwać użytkowników poprzez funkcjonowania offline to pojawiają się trudności i bardzo duże koszty. Częściej się to zwyczajnie nie spina finansowo. Ulotki, ATL, BTL są drogie. Ewentualna współpraca z innymi, komplementarnymi sieciami sprzedaży również niekoniecznie przekłada się na duże wolumeny ruchu. Z drugiej strony są sklepy, które poszły w tym kierunku.

Inne platformy sprzedażowe.

Obecność sklepu na innych platformach zakupowych, posiada w długim okresie też przełożenie na ruch na witrynie. Chociaż podobnie, jak w sytuacji porównywarek cenowych, strategie sklepów co do egzystencji w tym kanale bywają różnorakie. Walka cenowa jest dosyć ostra, niemniej jednak z drugiej strony, przez Allegro przewija się kilka milionów użytkowników tygodniowo, wokół czego nie można przejść obojętnie.

A na koniec dnia i tak chodzi jedynie o konwersję.

Na koniec warto podkreślić, że z perspektywy biznesowej nie liczy się cyfra źródeł ruchu, tylko ich konwersja i optymalizacja. Jeżeli nakłady w jednym kanale nie przynoszą oczekiwanych źródeł powinny być kierowane do innego. Dzięki zmianom w konfiguracji kampanii można dosłownie z tygodnia na tydzień podnieść znacząco jej opłacalność.

A gdzie to wszystko śledzić i prześledzić? Dla e-sklepów korzystających z Google Analytics najlepszym punktem startu jest zakładka ,Pozyskiwanie”, a w niej raport Źródło/Medium. Przekazuje on priorytetowe wskaźniki z 3 perspektyw – pozyskania użytkownika; jego zachowania na stronie; konwersji – zakupu. W tym miejscu mamy całkiem szybki podgląd na skuteczność danego źródła ruchu. W kolejnych zakładach możemy jednakże tę edukację rozwinąć i uszczegółowić

Frezowanie CNC – na czym tak faktycznie polega?

Współczesny rynek jest coraz bardziej wymagający. Ogólną tendencją jest dążenie do osiągnięcia coraz doskonalszych wyrobów, w jak najkrótszym czasie. Bardzo ważną kwestią w tym wypadku jest obróbka, która wymaga niezwykłej precyzji. Dlatego zmierzając do uzyskania maksymalnej dokładności kształtów, wymiarów i obrabianej powierzchni zaczęto stosować obrabianie CNC. Działanie obrabiarek CNC oparte jest na elektronicznym przetwarzaniu danych – opisywaniu odpowiednich elementów za pomocą funkcji oraz przekształcaniu sformułowanych, za pomocą systemu binarnego oraz impulsów elektrycznych, parametrów na ruch elementów tnących. Obróbkę skrawaniem CNC wykorzystuje się między innymi w lotnictwie, motoryzacji, elektronice, automatyce, a nawet w medycynie. Jedną z w większości używanych metod obróbki skrawaniem jest frezowanie. Polega ono nie tylko na nadawaniu różnorakich kształtów przedmiotom, niemniej jednak też na wykańczaniu, ozdabianiu i tworzeniu łączeń.

Jak przebiega frezowanie CNC

Frezowanie CNC jest to rodzaj obróbki skrawaniem, umożliwiające obrabianie płaszczyzn, kanalików, uzębień, rowków czy też powierzchni kształtowych. Narzędzie projektuje ruch obrotowy, w trakcie, kiedy ruch posuwny jest wykonywany poprzez narzędzie bądź obrabiany przedmiot. W czasie frezowania, ostrza narzędzi wykonują swój ruch jedno po drugim, a nie w tym samym czasie. Frezowanie CNC podzielić można na trzy najistotniejsze etapy. Pierwszym z nich jest zbudowanie stosownego projektu w komputerze. Następnie jest on przetwarzany, tak by miał postać planu sterowania narzędziami, po czym następuje obróbka tworzywa.

Czym różni się frezarka CNC od frezarki manualnej

Pod kątem budowy frezarki CNC nie odróżniają się zbytnio od tych ze sterowaniem manualnym. Główna rozbieżność polega na sposobie sterowania detalami odpowiedzialnymi za obróbkę. Właściwie każdy ruch obrabiarki CNC sprawdzany jest przez komputer zewnętrzny. Też każdy manewr jest precyzyjnie dany. Różnice ukazują się już w trakcie wprowadzania danych wejściowych. W przypadku frezarki  manualnej, to pracownik techniczny ręcznie nastawia maszynę oraz dodatkowo umieszcza w niej detale. Jednak obrabiarki precyzyjne nie wymagają ręcznego wprowadzania danych, są one powiem wpisywane z klawiatury oraz dodatkowo przechowywane w pamięci zewnętrznej lub na twardym dysku maszyny.

Zastosowanie i rodzaje frezarek

Jedną z w bardzo wielu przypadkach używanych maszyn do obróbki materiałów jest frezarka. Frezarki używane są w różnorakich w zakładach produkcyjnych i warsztatach. Okazują się niezastąpione przy obróbce narzędzi, przyrządów i maszyn. Posiadają zastosowanie zarówno w produkcji jednostkowej, jak również masowej. Dzięki frezarce można dostać dowolny kształt.

Bez wątpienia powinno się pamiętać, że wysoka jakość obrabianego szczegółu w dużej mierze uzależniony jest od doboru odpowiedniego typu frezarki, który powinien być dostosowany adekwatnie do wymagań , a dodatkowo oczekiwanych celów. Wyłącznie wówczas praca będzie wykonana śpiesznie, bezproblemowy i precyzyjnie. Przedstawiamy wiele rodzajów frezarek dostępnych Na dzień dzisiejszy na rynku.

Podstawowy podział frezarek

Ze względu na budowę frezarki możemy podzielić na:

 • frezarki jednowrzecionowe
 • frezarki wielowrzecionowe

Ze względu na umiejscowienie wrzeciona możemy wyróżnić:

 • frezarki górnowrzecionowe (Wrzeciono znajduje się nad stołem roboczym. Używane są do masowego frezowania zewnętrznego i wewnętrznego na całej powierzchni obwodu danego przedmiotu)
 • frezarki dolnowrzecionowe (Wrzeciono zamieszczone jest wprost nad stołem roboczym. Są w niewielu sytuacjach wszyscy ludzie spotykane niż frezarki górnowrzecionowe. Względu na większe niebezpieczeństwo związane z ich stosowaniem polecane są tylko osobom wykwalifikowanym, które będą w stanie umiejętnie wykorzystywać urządzenie).

Inne rodzaje frezarek:

 • frezarki pionowe
 • frezarki poziome
 • frezarki uniwersalne

Charakterystyka frezarek CNC

Frezarka CNC to nowoczesna forma tych urządzeń. Odznacza się elektronicznym wyposażeniem, wyuzdanymi funkcjami, numerycznym sterowaniem i szerokim profilem działania. Co więcej, mamy szeroki wybór dodatkowego wyposażenia do frezarek CNC.

Na 100% wybór odpowiedniej frezarki do zakładu przemysłowego, produkcyjnego lub warsztatu wcale nie jest taki intuicyjny. Głównie powinno się pamiętać, że frezarka to urządzenie dość trudne. Trzeba uwzględnić model urządzenia, budowę, a też odmiany frezowania, jaką możemy dostać przy użyciu danego urządzenia. Ważne znaczenie posiada też moc i maksymalne obroty wrzeciona. Maszyny powinna być solidna i wytrzymała.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!